Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424005985.04

  Föll, markgildi og deildun
  STÆR3FD05
  34
  stærðfræði
  algengustu föll, deildun þeirra og helstu eiginleikar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Viðfangsefni áfangans eru föll; þar með talin ræð föll, vísisföll og lograföll, samskeyting falla og andhverf föll. Einnig markgildi og samfelldni ásamt deildun falla og könnun þeirra.
  10 feiningar í stærðfræði á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • lograföllum, vísisföllum og helstu reglum sem nota þarf til að vinna með þau
  • • markgildi og samfelldni
  • • helstu deildunarreglum
  • • afleiðuhugtakinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • leysa einfaldar vísisjöfnur
  • • að finna markgildi margliða og ræðra falla
  • • nota deildunarreglur til að finna afleiður algengra falla
  • • lesa upplýsingar af grafi falls og teikna gröf margliða, vísisfalla og ræðra falla
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • vinna með vísisföll og beita lograreglum til að leysa vísisjöfnur
  • • beita skipulegum aðferðum við lausnir verkefna sem tengjast vaxtarhraða
  • • nota afleiður sem hjálpartæki við að teikna og túlka gröf falla
  • • beita afleiðureikningi til að leysa ýmis hagnýt verkefni
  • • setja lausnir verkefna fram á skiplegan hátt og útskýra þær fyrir öðrum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. Vinna nemenda í kennslustundum er metin og verkefni sem unnin eru í og utan kennslustunda. Lokapróf er í áfanganum.