Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423826405.9

  Fötlun, öldrun og áföll
  SÁLF2FÖ05
  19
  sálfræði
  FÖTLUN, ÖLDRUN
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um helstu tegundur fötlunar, líkamlegar og félagslegar breytingar sem verða á efri árum, orsakir áfalla og einkenni áfallastreitu/áfallastreituröskunar. Einnig er nemendum veitt innsýn í hvaða þjónusta er í boði fyrir þessa aðila á Íslandi. Nemendur vinna að upplýsingaöflun varðandi þá þjónustu fyrir fatlaða sem þeir hafa mestan áhuga á kynna sér og þurfa m.a. leita upplýsinga á vettvangi. Þeir miðla síðan upplýsingunum til annarra nemenda. Nemendur fá einnig innsýn í aðstæður eldri borgara með því að taka viðtal við þá. Gert er ráð fyrir að þessi þekking nýtist þeim sem fara í störf sem tengjast þjónustu við þessa aðila.
  Nemandi þarf að hafa lokið 5 feiningum í sálfræði á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • hvað telst til fötlunar í dag og þekki helstu einkenni algengustu tegunda fötlunar, orsakir, tíðni og úrræði/meðferð
  • • réttindum fatlaðra og aldraðra samkvæmt lögum
  • • aðstæðum fatlaðra og aldraðra á Íslandi t.d. þeirri þjónustu sem þeim stendur til boða
  • • helstu áhrifum öldrunar á hugsun, líkama og félagslegar aðstæður
  • • hugtökunum áfallastreita, áfallaröskun/áfallastreituröskun og áfallahjálp
  • • þeim úrræðum sem eru í boði fyrir fólk sem hefur lent í áföllum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • afla sér upplýsinga um hvers konar þjónusta er í boði fyrir fatlaða, aldraða og aðra sem þurfa á opinberri þjónustu að halda
  • • koma skýrt og skipulega á framfæri upplýsingum, bæði skriflega og munnlega
  • • geta vitnað í mismunandi tegundir heimilda á réttan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • setja sig í spor fatlaðra, aldraðra og þeirra sem hafa lent í áföllum
  • • sinna sálrænni skyndihjálp og benda fólki sem lent hefur í áföllum á viðeigandi úrræði
  Skrifleg próf, heimildaritgerð, viðtal sett fram í rituðu máli og nemendafyrirlestur.