Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1421403623.38

  Lesskilningur, málfræði og orðaforði
  ENSK2LO05
  30
  enska
  lesskilningur, málfræði, orðaforði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Byggt er á grunnskólahæfni nemenda. Stefnt er að aukinni færni nemandans í hlustun, tali, lestri og ritun. Áhersla er lögð á aukinn orðaforða, málfræði og skilning.
  Enska B1 (Grunnskólapróf)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • mannlífi, menningu og siðum í löndum þar sem enska er töluð sem móðurmál
  • • þverfaglegum orðaforða (t.d. orðaforða notuðum í öðrum námsgreinum)
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi
  • • lesa fjölbreyttan texta
  • • skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður
  • • skrifa margskonar texta, formlegan og óformlegan
  • • tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • fylgjast með almennum samræðum, t.d. fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki
  • • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margskonar aðstæður
  • • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
  • • leysa ýmis mál sem upp koma í samskiptum og haga orðum sínum með tilliti til aðstæðna
  • • skrifa læsilega texta um sérvalið efni þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
  Próf og verkefni, munnleg og skrifleg.