Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1421401628.76

  Bókmenntir og akademískur orðaforði
  ENSK3SA05
  22
  enska
  Sérhæfð akademísk enska, bókmenntir, ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Byggt er á hæfni nemenda sem hafa lokið tíu feiningum á öðru þrepi. Stefnt er að aukinni færni nemandans í tjáningu og rökfærslu, bæði í rituðu og töluðu máli. Áhersla er lögð á sérhæfðan akademískan- og formlegan orðaforða.
  Enska B2 (10 feiningar á 2. þrepi)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • sögu, stjórnmálum og fjölmiðlum, og áhrifum þeirra á þjóðfélagsmótun í þeim löndum sem tungumálið er talað
  • • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • skilja sérhæfða texta
  • • skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögn er ekki sett skipulega fram
  • • beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, bæði fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á
  • • lesa texta sem gerir miklar kröfur til lesandans
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður, um efni sem hann hefur þekkingu á
  • • nýta sér umfjöllun um flókin efni fræðilegs- eða tæknilegs eðlis
  • • nýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýninn hátt
  • • beita rithefðum sem við eiga í textasmíð.
  • • skrifa gagnorðan og skilmerkilegan texta sem tekur mið af því hver lesandinn er
  Próf og verkefni, munnleg og skrifleg