Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1421250946.53

  Uppeldis- og menntunarfræði
  UPPE3UT05
  6
  uppeldisfræði
  Uppeldis- og menntunarfræði, forvarnir, tómstundafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um ýmis svið uppeldis og mennta á Íslandi. Nemendur skoða hugmyndafræði og markmið leik-, grunn- og framhaldsskóla og vinna verkefni sem tengjast þessum skólastigum. Einnig verkefni sem tengjast forvörnum, fjölmenningu, áhrif dægurmenningu og tómstundir barna og unglinga. Ýmsir áhrifaþættir í uppeldi eru skoðaðir svo sem kynhlutverk, sorg og viðbrögð við áföllum, skilnaður, einelti og ofbeldi. Áhersla er lögð á lýðræðislega kennsluhætti og ábyrgð, virkni og áhuga nemenda.
  UPPE2UM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla og helstu lögum sem fjalla um þessi skólastig, ólíka hugmyndafræði innan menntakerfisins og hugtök uppeldis- og menntunarfræðinnar
  • áhrifum fyrirmynda á börn og unglinga sem og félagsmótandi áhrif auglýsinga, fjölmiðla og dægurmenningu
  • tómstundafræði sem faggrein og ýmsum leiðum til forvarna
  • viðbrögðum barna og unglinga við erfiðleikum og mögulegum áhrif á líf og hegðun þeirra
  • mikilvægi jafnréttis, lýðræðis og mannréttinda í námi og lífi barna og unglinga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja og framkvæma verkefni á ýmsum sviðum innan fagsins og beita hugtökum og kenningum á uppeldis- og menntunarfræðileg viðfangsefni
  • greina ýmsa þætti í umhverfinu sem hafi áhrif á líf barna og unglinga og geti skoðað sína eigin hegðun og annarra út frá grundvallarhugmyndum uppeldisfræðinnar
  • sækja sér upplýsingar, greina og vinna með þær og deila með öðrum á fjölbreyttan hátt
  • beita sjálfstæðum vinnubrögðum og vera í samvinnu við aðra og geti metið sitt eigið vinnuframlag sem og annarra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna á faglegan og ábyrgan hátt verkefni sem tengjast námsefni áfangans og tjáð sig skipulega og faglega um uppeldisleg álitamál
  • hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt. Að þeir geti sett sig í spor annarra og átt samskipti við börn á ábyrgan og farsælan hátt
  • sjá uppeldis- og menntunarfræðileg hugðarefni út frá mismunandi kenningarlegum sjónarhornum og tekið gagnrýna afstöðu til álitamála á því sviði
  • geta metið á gagnrýninn hátt menningarlegt efni sem ætlað er börnum og unglingum
  • taka ábyrgð á eigin námi og séu bæði virkir og áhugasamir
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.