Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1418735055.75

  Upplýsinginatækni fyrir læknaritara 2
  UPLÆ2UM04(FÁ)
  2
  Upplýsingatækni fyrir læknaritara
  Umbrotsforrit og opin hugbúnaður
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  Í áfangnum er áfram fjallað um markvissa notkun á töflureiknum. Fjallað er um markvissa notkun á umbrotsforritum ásamt því að kynntir eru nýtingamöguleikar ýmisskonar opins hugbúnaðar og hugbúnaðarlausna (Öpp) fyrir snjalltæki
  UPLÆ2EP05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • markvissri nýtingu ýmissa forrita með áherslu á Microsoft Office umhverfið
  • nýtingarmöguleikum ýmissa forrita í námi og starfi með áherslu á opinn hugbúnað og hugbúnaðarlausnir „Öpp“ fyrir snjalltæki
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja gögn fram á markvissan og skýran máta í hinum ýmsu forritum Microsoft Office svo sem ársreikninga í Excel töflureikni, bæklinga í Publisher umbrotsforriti og samþætting gagna milli Excel töflureiknis og Word ritvinnslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði og frumkvæði í markvissri notkun mismunandi forrita til framsetningar efnis
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Verkefnamiðað lokapróf unnið í tölvu.