Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1417510473.79

  Verkefnalíffræði
  LÍFF3VE05
  22
  líffræði
  verkefnalíffræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum valáfanga í líffræði fyrir náttúruvísindabraut er lögð áhersla á að nemandinn samþætti þá þekkingu og færni sem hann hefur tileinkað sér í fyrra námi, með sérstakri áherslu á líffræði. Meginmarkmið áfangans er að brjóta niður veggi milli fyrri áfanga og setja efni þeirra í víðara samhengi en áður hefur verið gert. Hver nemandi vinnur a.m.k. eitt stórt einstaklingsverkefni og fleiri minni verkefni ýmist einn eða í hóp. Efnisþættir eru valdir í samráði við nemendur hverju sinni.
  LÍFF2LE05 eða LÍFF2VF05 eða sambærilegur áfangi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sérhæfðum sviðum líffræðinnar allt eftir áhugamálum hans hverju sinni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera raunhæfar áætlanir um rannsóknaraðferðir
  • greina mismunandi umfjöllun um líffræðileg efni í kennslubókum, fjölmiðlum, fræðiritum og á netinu
  • nýta sér rannsóknartæki og hugbúnað í tengslum við líffræðinám
  • nýta sér upplýsinga- og samskiptatækni
  • safna upplýsingum, vinna úr þeim og miðla til annarra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • auka skilning sinn á líffræðilegum viðfangsefnum
  • geta tekið rökstudda afstöðu til dægurmála er tengjast sem flestum sviðum líffræðinnar
  • tengja undirstöðuþekkingu í líffræði við daglegt líf og sjá notagildi hennar
  • taka ábyrgð á eigin lífi m.t.t. líffræðilegra þátta
  Námsmat útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámsskrá.