Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1417106857.82

  Inngangur að sálfræði
  SÁLF2IS05
  39
  sálfræði
  inngangur að sálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Þetta er grunnáfangi í sálfræði og ætlað að kynna nemendum fræðigreinina, eðli hennar sögu og þróun. Helstu sálfræðistefnur eru kynntar og grunnhugtök. Þá er fjallað um starfssvið sálfræðinga og helstu undirgreinar. Nemendur kynnast rannsóknaaðferðum sálfræðinnar bæði bóklega og verklega. Fjallað er sérstaklega um námssálfræði bæði á fræðilegan og hagnýtan hátt og nemendur læra um mismunandi tegundir náms og minnisaðferða. Fjallað er um samspil hugsunar, hegðunar og tilfinninga, sjálfsmynd, mannleg samskipti, þróun náinna sambanda og almennt um mannlegt eðli.
  FÉLV1ÞF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróun fræðigreinarinnar sálfræði og tengslum við aðrar fræðigreinar
  • grundvallarhugmyndum sem móta kenningar í sálfræði
  • helstu frumkvöðlum í greininni
  • víðfeðmi sálfræðinnar og helstu undirgreinum hennar
  • hagnýtu gildi sálfræðinnar / hvernig sálfræði nýtist í daglegu lífi
  • leiðum sálfræðinnar til að skýra hugsun, hegðun og tilfinningar manneskjunnar
  • mótunaröflum einstaklinga og hópa
  • helstu tegundum náms, kenningar og hugtök um nám og minni
  • algengustu námsörðugleikum og ýmsar leiðir til að bæta eigin námstækni
  • helstu rannsóknaraðferðum í sálarfræði kenningum og hugtökum um nám
  • jákvæðri sálfræði og viðfangsefnum hennar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja umfjöllun um helstu hugmyndir sem mótað hafa sálfræðina og greina viðfangsefni hennar út frá mismunandi sjónarmiðum greinarinnar
  • beita algengustu hugtökum sálfræðinnar á skýran og skilmerkilegan máta
  • skoða sína eigin hegðun og annarra út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • skoða eigin hugsun og tilfinningar út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • tjá kunnáttu sína á munnlegan og skriflegan hátt
  • beita mismunandi aðferðum við upplýsingaöflun og tilraun sem rannsóknaraðferð
  • beita hugtökum námssálarfræðinnar, greina mismunandi aðferðir til náms og nota kenningar námssálarfræðinnar á eigið nám
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis á sjálfan sig og aðra
  • gera sér grein fyrir samspili hegðunar, hugsunar og tilfinninga
  • geta með einföldum hætti yfirfært sálfræðilega þekkingu á eigin sjálfsmynd
  • tjá sig skipulega um einstaka efnisþætti á gagnrýninn hátt
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þau við verkefnavinnu
  • geta framkvæmt einfalda rannsókn (tilraun), skilið niðurstöður og sett skilmerkilega fram í rannsóknarritgerð
  • vinna rétt með heimildir í skýrslum og öðrum sálfræðitengdum verkefnum
  • bæta námstækni sína og minnistækni með aðstoð aðferða sem fjallað er um í áfanganum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.