Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1417006825.38

  Vísindaleg vinnubrögð og náttúrufræðigreinar
  NÁTT1GR05
  13
  náttúrufræði
  grunnáfangi í náttúrufræði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í þessum byrjunaráfanga er lögð áhersla á að nemendur kynnist náttúruvísindum á fjölbreyttan hátt. Í áfanganum er lögð áhersla á líffræði (vistfræði), efnafræði, umhverfisvísindi og jarðfræði. Í áfanganum er kynnt sú aðferðarfræði sem er sameiginleg náttúru- og raunvísindum. Eftirfarandi efnisþættir verða kynntir: Eðli vísinda: helstu skref vísindalegra aðferða, SI-einingakerfið, mælinákvæmni og markverðir stafir. Vistfræði: flokkun lífvera, lífverur í vistkerfi, hringrás kolefnis, framvinda vistkerfa og lífverur á Íslandi. Efnafræði: atómið og frumefni, lotukerfið, efnatengi og efnahvörf. Jarðfræði: notkun jarðfræðikorta og jarðfræði Íslands. Umhverfisvísindi: orsakir loftslagsbreytinga og afleiðingar þeirra á Íslandi. Lögð er áhersla á að nemendur tengi þá þekkingu sem þeir öðlast í efnafræði, líffræði og jarðfræði við náttúru Íslands, umhverfi sitt og daglegt líf.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • rannsóknaraðferðum í náttúru- og raunvísindum
  • helstu ferlum vistkerfa
  • uppbyggingu atóms
  • uppbyggingu lotukerfisins
  • muninum á staðfræðikortum og þemakortum
  • grundvallaratriðum í jarðfræði Íslands
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr þeim
  • skrifa skýrslur í tengslum við verklegar æfingar
  • búa til myndrit, m.a. línurit, og nota myndritin til að draga ályktanir
  • teikna upp fæðuvef og skilgreina flutning orku og efnis innan fæðuvefsins
  • lesa efnajöfnur og stilla þær
  • aðgreina efni í frumefni, efnasambönd og efnablöndur
  • nota lotukerfi
  • nýta sér hæðarlínur landakorta til að átta sig á hæðarmun einstakra staða á landakorti.
  • nýta sér jarðfræðikort til að átta sig á jarðfræði einstakra landshluta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • vinna í hóp til þess að auka skilning á fyrirbærum náttúru- og raunvísinda
  • tengja þekkingu sína á kolefnishringrás við gróðurhúsaáhrif og loftslagsbreytingar
  • tengja þekkingu sína í efnafræði, líffræði og jarðvísindum við umhverfi sitt og náttúru Íslands
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.