Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1417006454.06

  Bylgjur og varmafræði
  EÐLI2BV05
  30
  eðlisfræði
  bylgjur, varmafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum eru nemendur látnir vinna með hugtök og þekkingu úr afl-, bylgju- og varmafræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru í greininni. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisatriði sem farið verður í eru meðal annars: Varmajafnvægi, varmaorka, sveifluvídd, regla Huygens og dopplerhrif.
  EÐLI2BY05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum sem notuð eru til að lýsa hringhreyfingu og þyngdarsviði, skriðþunga og vökvum
  • þyngdarlögmáli Newtons, lögmálum Keplers, lögmálinu um varðveislu skriðþunga, atlagslögmálinu, lögmálum Pascals og Arkimedesar og jöfnu Bernoullis
  • gasjöfnunni og kjörgasi
  • sveiflum, bylgjum og hljóði sérstaklega sem og ljósgeislafræði
  • viðlagningarlögmálinu, endurvarpslögmálinu og lögmáli Snells
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með tölur og vigra í eðlisfræði og í vísindalegum vinnubrögðum
  • beita lögmálum og jöfnum við að leysa verkefni af ýmsu tagi
  • leiða út með rökrænum hætti jöfnu fyrir sambandi stærða frá gefnum forsendum
  • vinna með fjölmæla og ýmsa rafhluti við að framkvæma verklegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum þeirra, m.a. með tölvuforritum
  • setja fram eðlisfræðilegt umfjöllunarefni á skýran og markvissan hátt í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
  • nota námsefni og gögn á markvissan hátt.
  • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum til að auðvelda námið
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.