Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1417004970.7

  Tölfræði og líkindareikningur II
  STÆR3TL05
  58
  stærðfræði
  líkindareikningur, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað er um normlega dreifingu og aðrar líkindadreifingar s.s. t-dreifingu og chi-dreifingu. Einnig er fjallað um úrtök og úrtaksdreifingu,öryggisbil, tilgátuprófanir og tölfræðilegar ályktanir, fylgni aðhvarfsgreiningu og fleira.
  STÆR2TL05 eða sambærilegt
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengustu líkindadreifingum
  • fylgnihugtakinu
  • ályktunartölfræði
  • öryggisbilum
  • framsetningu tilgáta og prófana á þeim
  • öflun tölfræðilegra upplýsinga
  • notkun framangreindrar stærðfræði við að svara hagnýtum spurningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta einfalda líkindadreifingu við útreikning líkinda
  • reikna fylgni á milli tveggja breytna
  • túlka fylgnistuðla
  • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk og öryggisstig
  • setja fram tilgátur og prófa þær
  • framkvæma Z-próf, t-próf og chi-square-próf
  • nýta töflureikni við vinnslu og framsetningu tölfræðilegra gagna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja margs konar verkefni upp með táknmáli stærðfræðinnar og leysa þau
  • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstyðja aðferðir sínar
  • skrá lausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum um þær við aðra
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu
  • vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • beita frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.