Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1417003886.39

  Tölfræði og líkindareikningur I
  STÆR2TL05
  73
  stærðfræði
  líkindareikningur, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um töluleg gögn og myndræna framsetningu á þeim með myndritum, einkennistölur fyrir gagnasöfn og dreifingu og undirstöðuatriði líkindareiknings á endanlegu útkomurúmi, þar á meðal frumatriði talningar- og fléttufræði.
  STÆR2AF05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðuhugtökum úr lýsandi tölfræði
  • helstu hugtökum um gagnasöfn, s.s. tíðasta gildi, venjulegt meðaltal, vegið meðaltal og miðgildi
  • helstu hugtökum um dreifingu gagnasafns, s.s. seilingu, meðalfrávik, staðalfrávik og hlutfallslegt frávik
  • líkindahugtakinu og hugtökunum útkoma, atburður og útkomurúm
  • hugtökunum samantekt og umröðun
  • fylgnihugtakinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna tíðnitöflur úr gefnu gagnasafni
  • að setja tíðnidreifingu fram á myndrænan hátt
  • reikna helstu gildi sem lýsa gagnasöfnum, s.s. tíðasta gildi, venjulegt meðaltal, vegið meðaltal og miðgildi
  • reikna helstu gildi um dreifingu gagnasafns, s.s. seilingu, meðalfrávik, staðalfrávik og hlutfallslegt frávik
  • nota töflureikna til að vinna úr tölfræðilegum gögnum
  • vinna með samantektir og umraðanir
  • reikna fylgni
  • reikna út líkindi á gefnum atburði í einföldu líkindarúmi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita fjölbreyttum vinnubrögðum og gagnrýnum viðhorfum við vinnslu tölfræðilegra gagna
  • taka tölfræðiupplýsingum með gagnrýnu hugarfari og vera meðvitaður um misbeitingu tölfræðinnar, s.s. varðandi prósentureikning og myndræna framsetningu
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.