Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1412789667.35

  Aðferðafræði
  FÉLV3KF05
  1
  félagsvísindi
  félagsvísindagreinar, vísindaleg vinnubrögð, yfirlit
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að kynna helstu rannsóknaaðferðir félagsfræðinnar. Einnig er vakin athygli á þeim tengslum sem ríkja á milli kenninga greinarinnar og rannsóknaaðferða. Fjallað verður um kosti og galla rannsóknaaðferða og siðferðileg vandamál sem geta komið upp við félagsfræðilegar rannsóknir.
  10 einingar á 2 þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu rannsóknaaðferðum sem notaðar eru í félagsfræði
  • eigindlegum og megindlegum rannsóknaaðferðum
  • hvaða rannsóknaaðferðir eru notaðar af þeim sem aðhyllast; átakakenningar, samvirknikenningar og samskiptakenningar
  • helstu úrtaksaðferðum og hvernig tölfræði nýtist við félagsfræðilegar rannsóknir
  • notkun tölvubúnaðar við framkvæmd rannsókna
  • þeim reglum sem notaðar eru við gerð rannsóknaskýrsla
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fjalla um mismunandi rannsóknaaðferðir og leggja mat á hvenær unnt er að notast við hverja þeirra
  • gera grein fyrir því rannsóknarferli sem á sér stað við félagsfræðilegar rannsóknir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • undirbúa umfangslitla félagsfræðilega rannsókn, framkvæma hana og vinna úr henni
  • gera rannsóknarskýrslu þar sem gerð er grein fyrir rannsóknaraðferð sem valin er, framkvæmd rannsóknar lýst og niðurstöður birtar
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.