Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1412787260.63

  Kenningar og samfélag
  FÉLA2KR05
  34
  félagsfræði
  kenningar og rannsóknaraðferðir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á að fjalla um frumkvöðla félagsfræðinnar og helstu kenningar greinarinnar. Fjallað er um tiltekna þætti samfélagsins í ljósi mismunandi kenninga og nokkrar alþekktar rannsóknir á sviði félagsvísindanna teknar til skoðunnar. Áhersla er lögð á að nemendur noti félagsfræðileg hugtök og félagsfræðilegt innsæi við túlkun samfélagslegra málefna. Eitt helsta markmið áfangans er að nemendur öðlist nánari og dýpri skilning á hugtökum, kenningum og rannsóknaaðferðum greinarinnar.
  FÉLV1ÞF05 eða sambærilegur áfangi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu frumkvöðlum félagsfræðinnar og lýst framlagi þeirra til greinarinnar
  • helstu einkennum samvirknikenninga, átakakenninga og samskiptakenninga
  • helstu rannsóknaaðferðum greinarinnar
  • aðferðafræði félagsfræðinnar
  • lykilhugtökum á borð við félagslega lagskiptingu, frávik, kynhlutverk og sjálfsmynd
  • hlutverki fjölmiðla í samfélagi nútímans
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota félagsfræðilegar kenningar til skoðunar á samfélaginu
  • bera saman hinar ýmsu kenningar
  • lýsa helstu rannsóknaraðferðum greinarinnar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um samfélagsleg málefni út frá ólíkum kenningum
  • leita heimilda um námsefni, bæði ritaðra og á veraldarvefnum
  • vinna heimildaverkefni og heimildaritgerðir um einstaka þætti námsefnisins í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til slíkrar vinnu
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.