Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1412785787.29

  Félagsfræði
  FÉLA2AL05
  33
  félagsfræði
  af almenn félagsfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga fer fram kynning á félagsfræði og öðrum greinum félagsvísindanna eins og stjórnmálafræði, sálfræði og mannfræði. Nemendur fá fyrstu kynningu á vinnubrögðum félagsvísindamanna, hvernig þeir safna upplýsingum og vinna úr þeim. Í áfanganum er lögð áhersla á helstu hugtök félagsfræðinnar: gildi, viðmið, félagslegt taumhald, hlutverk, staða, menning, sjálfsmynd o.fl. Þá er lögð áhersla á málefni fjölskyldunnar, kynhlutverk og fræðslu um helstu stofnanir samfélagsins.
  FÉLV1ÞF05 eða sambærilegur áfangi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum fræðigreinarinnar
  • helstu rannsóknaraðferðum fræðigreinarinnar
  • helstu kenningarsmíðum félagsvísindanna
  • mismunandi fjölskyldugerðum
  • hlutverki stjórnmála í lýðræðissamfélögum
  • mismunandi hagkerfum, ólíkum trúarbrögðum og ólíkum samfélagsgerðum
  • þeim aðferðum sem notaðar eru við gerð heimildaverkefna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita félagsfræðilegum hugtökum í riti og orðræðu
  • útskýra mismunandi rannsóknaraðferðir, kostir þeirra og takmarkanir
  • tjá sig um mismunandi gerðir samfélaga, mismunandi sambúðarform, ólík trúarbrögð og ólík stjórnkerfi og efnahagskerfi
  • vinna úr heimildum samkvæmt þeim reglum sem fylgja skal
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni líðandi stundar
  • tengja félagsfræðileg hugtök við daglegt líf
  • leita heimilda um félagsfræðileg efni
  • taka þátt í öguðum rökræðum um samfélagsleg málefni
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.