Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1378154842.43

  Dauðhreinsun fyrir sótthreinsitækna
  DAUH2SÖ05(FÁ)
  1
  Dauðhreinsun, sótthreinsitækna
  Dauðhreinsunaraðferðir, skilgreiningar, öryggi
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um mismunandi dauðhreinsunaraðferðir og tækni. Fjallað er um almenn skilyrði, reglur, skilgreiningar og próf er varða eftirlit með dauðhreinsun. Farið er yfir undirbúning áhalda og tækja fyrir dauðhreinsun og hleðslu í og losun úr dauðhreinsunartækjum. Áhersla er lögð á þekkingu, skilning og túlkun á öryggismælum tækjanna og viðbrögð við breytingum á þeim. Farið er yfir kröfur, leiðbeiningar og alþjóðlega staðla er varða dauðhreinsun. Fjallað er um gæði, öryggi og rekjanleika prófa og stöðu á dauðhreinsuðum vörum, ásamt förgun efna.
  Almennar greinar og heilbrigðisgreinar ásamt SÓTS2HR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum skilyrðum, reglum og skilgreiningum á eftirlitsprófum
  • alþjóðlegum stöðlum, leiðbeiningum og kröfum um dauðhreinsun
  • dauðhreinsunaraðferðum og mismunandi dauðhreinsunartækjum, (þurrum hita, gufu, gasi, lághita og geislun)
  • mikilvægi þess að hlaða og tæma dauðhreinsunartæki rétt
  • geymslu, dreifingu og flutningi á dauðhreinsuðum varningi
  • gæðastjórnunaraðferðum, mati og eftirfylgni
  • förgunarstjórnun – hættulegra efna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • umgengni og vinnu við dauðhreinsunartæki frá upphafi til enda
  • velja dauðhreinsunaraðferð m.t.t. lækningatækja og umbúða sem á að dauðhreinsa
  • þekkja, nota og túlka öryggiskvarða og skráningu dauðhreinsunartækja
  • meðhöndla úrgang og efni til förgunar á viðeigandi hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja og framkvæma mismunandi dauðhreinsunaraðferðir fyrir mismunandi tegundir læknisfræðilegra tækja og breytilegra speglunartækja, eftir stöðlum og verklagsreglum
  • vinna af fagmennsku og beita viðeigandi eftirliti með dauðhreinsun samkvæmt gæðastöðlum
  • a
  • b
  • c
  Heimaverkefni, verkferlar unnir og skilað í formi ferilbókar, stutt próf, tímaverkefni, hópverkefni metið með jafningjamati ásamt sjálfsmati