Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1377961230.68

  Áhöld sérhæfð, sótthreinsitæknar framhald
  ÁEFS2BB05(FÁ)
  2
  sótthreinsitæknar, Áhöld sérhæfð
  Augu, HNE, brjósthol, bæklun, heila og tauga, æða
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um lækningaáhöld sem tilheyra bæklun, brjóstholi, æðaskurðlækningum, heila- og taugaskurðlækningum, háls- nef- og eyrnalækningum og augnlækningum, hvernig á að taka á móti menguðum áhöldum, hreinsa þau, sótthreinsa og dauðhreinsa. Áhersla er lögð á að nemendur þekki helstu lækningaáhöld sem koma að fyrrgreindum sérgreinum, sérstök áhersla er lögð á smásjáráhöld. Fjallað er um val á mismunandi dauðhreinsunaraðferðum eftir tegund og efni áhalda sem tilheyra ofangreindum sérgreinum. Fjallað er um hvernig þekking og meðferð áhalda tengist alþjóðlegum stöðlum í faginu. Einnig er fjallað um hvernig eftirfylgni og rekjanleiki meðferðar á dauðhreinsunardeildum er framkvæmt í þeim tilgangi að tryggja öryggi sjúklinga og starfsmanna. Sýnt er fram á hvernig sýkingavarnir og forvarnir tengjast meðferð skurðlækninga áhalda.
  Almennar greinar og heilbrigðisgreinar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi verkfærum og áhöldum eftirtalinna sérgreina; bæklunar, brjósthols, æðaskurðlækninga, heila- og taugaskurðlækninga, háls- nef- og eyrnalækninga og augnlækninga
  • meðhöndlun smásjáráhalda
  • alþjóðlegum stöðlum, leiðbeiningum og kröfum um meðferð á lækningaáhöldum
  • sótthreinsun og dauðhreinsun sérhæfðra lækningaáhalda með mismunandi aðferðum
  • aðferðum gæðastjórnunar
  • vöru og framleiðslustjórnun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðhöndla og hirða um smásjáráhöld
  • taka í sundur, hreinsa, smyrja og setja saman áhöld
  • fylgja eftir gæðastöðlum og verklagsreglum
  • meðhöndla dauðhreinsuð lækningaáhöld við flutning og geymslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka á móti menguðum sérhæfðum lækningaáhöldum og mismunandi smásjáráhöldum
  • taka í sundur og setja saman áhöld, hreinsa, smyrja eftir því sem við á
  • velja rétta sótthreinsunar og/eða dauðhreinsunaraðferð eftir tegund lækningaáhalda
  • pakka, merkja og skrá sérhæfð lækningaáhöld með tilliti til rekjanleika
  • vinna af fagmennsku samkvæmt verklagsreglum og gæðastöðlum
  • miðla sérhæfðri þekkingu til samstarfsfólks
  Heimaverkefni, ferilbók, stutt próf, tímaverkefni, hópverkefni