Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1377960610.61

  Áhöld sérhæfð, sótthreinistæknar
  ÁEFS2AB05(FÁ)
  1
  sótthreinsitæknar, Áhöld sérhæfð
  Almenn, barna, lyf, lýta, þvag
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um lækningaáhöld sem tilheyra almennum skurðlækningum, barnaskurðlækningum, þvagfæraskurðlækningum, lýtaskurðlækningum og lyflækningum meltingafæra, hvernig á að taka á móti menguðum áhöldum, hreinsa þau, sótthreinsa og dauðhreinsa. Einnig er fjallað um mismunandi speglunaráhöld fyrir allar sérgreinar. Áhersla er lögð á að nemendur þekki helstu lækningaáhöld sem koma að fyrrgreindum sérgreinum. Farið er yfir val á mismunandi dauðhreinsunaraðferðum eftir tegund og efni áhalda. Fjallað er um hvernig þekking og meðferð áhalda tengist alþjóðlegum stöðlum í faginu. Fjallað er um mikilvægi þess að geta rakið framleiðsluferla á dauðhreinsunardeildum í þeim tilgangi að tryggja öryggi sjúklinga og starfsmanna. Sýnt er fram á hvernig sýkingavarnir og forvarnir tengjast meðferð skurðlækningaáhalda.
  Almennar greinar og heilbrigðisgreinar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi verkfærum og áhöldum eftirtalinna sérgreina: barnaskurðlækninga, þvagfæraskurðlækninga, lýtaskurðlækninga, lyflækninga, meltingafæra auk almennra verkfæra og áhalda
  • fjölbreytilegum speglunaráhöldum sem notuð eru í skurð- og lyflækningum
  • alþjóðlegum stöðlum, leiðbeiningum og kröfum um meðferð á lækningaáhöldum
  • sótthreinsun og dauðhreinsun sérhæfðra lækningaáhalda með mismunandi aðferðum
  • aðferðum gæðastjórnunar
  • vöru og framleiðslustjórnun
  • gildi starfstengdrar heilsu og öryggi starfsmanna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka á móti menguðum sérhæfðum lækningaáhöldum og mismunandi speglunartækjum
  • taka í sundur og setja saman áhöld, hreinsa, smyrja eftir því sem við á
  • pakka, merkja og skrá sérhæfð lækningaáhöld með tilliti til rekjanleika
  • meðhöndla dauðhreinsuð lækningaáhöld við flutning og geymslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja rétta sótthreinsunaraðferð og/eða dauðhreinsunaraðferð eftir tegund lækningaáhalda
  • vinna af fagmennsku samkvæmt verklagsreglum og gæðastöðlum
  • miðla sérhæfðri þekkingu til samstarfsfólks
  Heimaverkefni, ferilbók, stutt próf, tímaverkefni, hópverkefni