Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370527354.73

  Sótthreinsun og dauðhreinsun 1
  SÓTT2SÓ04(FÁ)
  1
  Sótthreinsun og dauðhreinsun
  Sótthreinsunaraðferðir og öryggi
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  Fjallað er um mismunandi aðferðir sem hægt er að nota við sótthreinsun og þann mun sem er á hreinu og sótthreinsuðu. Vinnureglur um sótthreinsun skilgreindar og unnið eftir þeim með áherslu á að stöðva smitleiðir. Fjallað er um mun á kemískri-, varma-, og hitasótthreinsun. Áhersla er lögð á almenn skilyrði, reglur, skilgreiningar og próf er varða eftirlit með sótthreinsun. Gerð er grein fyrir kröfum, leiðbeiningum og alþjóðlegum stöðlum er varða sótthreinsun. Sérstök áhersla er lögð á smitgát og forvarnir gegn sýkingum með áherslu á aðstæður á tannlæknastofum. Farið er yfir leiðir sem auka sýkingarvarnir og unnið af fagmennsku eftir þeim. Verkleg þjálfun á sótthreinsistofu
  Allt bóklegt nám tanntækna
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum skilyrðum, reglum og skilgreiningum á eftirlitsprófum
  • alþjóðlegum stöðlum, leiðbeiningum og kröfum um sótthreinsun
  • muninum á milli hreinna og sótthreinsaðra tækja og verkfæra
  • virkni sótthreinsiefna á líffræðilegan vef
  • gildi starfstengdrar heilsu og öryggis
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna af fagmennsku við sótthreinsun
  • sótthreinsa breytileg tæki og verkfæri samkvæmt leiðbeiningum og stöðluðum kerfum
  • meðhöndla efni til förgunar á viðeigandi hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • undirbúa aðgerðarstofu fyrir þjónustuþega með smitgát í huga
  • velja og framkvæma mismunandi sótthreinsi aðferðir fyrir mismunandi tegundir tannlækningatækja og verkfæra
  • geta unnið af fagmennsku og beitt mismunandi eftirliti með sótthreinsun
  • bera ábyrgð á forvörnum gegn sýkingum á tannlæknastofum með viðeigandi smitgát
  • geta leiðbeint samstarfsfólki og öðrum í sambandi við sótthreinsun
  Símat, ferilbók, lokapróf