Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1366630024.34

  Hjúkrunar- og sjúkragögn 1
  HOSG2SS05(FÁ)
  1
  Hjúkrunar-og sjúkragögn
  mælitæki, stómavörur, sáraumbúðir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um algeng hjúkrunar- og sjúkragögn og rétta notkun þeirra. Fjallað er um sár og- sárameðferð, stuðnings- og þrýstingsumbúðir, hjálpargögn við þvagleka, stómavörur, mismunandi mæla (hitamæla, blóðþrýstingsmæla og öndunarmæla), næringardrykki og getnaðarvarnir. Fjallað er um notkun hjúkrunar- og sjúkragagna í forvarnarskyni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hjúkrunar- og sjúkragögnum
  • grundvallaratriðum í sáragræðslu og algengustu umbúðir
  • mismunandi gerðum og notagildi stuðnings-og þrýstiumbúða
  • ýmiss konar mælum, s.s. hitamælum, blóðþrýstingsmælum og öndunarmælum
  • mismunandi næringardufti og -drykkjum og geta leiðbeint um val á þeim
  • algengum þvagfæravandamálum
  • algengum getnaðarvörnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota hjúkrunar- og sjúkragagna á réttan hátt, í forvarnarskyni og til að bæta heilsu
  • miðla þekkingu sinni til annarra
  • útskýra með vísan í fagþekkingu mikilvægi forvarna
  • leita sér upplýsinga hjá réttum fagaðilum og bæta við eigin þekkingu
  • leiðbeina um notkun barkastóma og þrif á þeim
  • lýsa mismunandi tegundum stóma og helstu hjálpartækjum sem notuð eru við stóma
  • leiðbeina um val á hjálpartækjum vegna þvagfæravandamála á faglegan hátt
  • útskýra fyrir viðskiptavinum mismunandi virkni getnaðarvarna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leiðbeina viðskiptavinum apóteka um rétta notkun hjúkrunar- og sjúkragagna
  • rökstyðja val á hjúkrunar- og sjúkragögnum
  • nýta þekkingu sína í námi og starfi
  • bera sjálfstæða ábyrgð á ráðleggingum til annarra
  • meta á gagnrýninn hátt réttmæti upplýsinga um hjúkrunar- og sjúkragögn
  Lokapróf, skilaverkefni, kynningarverkefni.