Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1366210783.49

  Átthagafræði
  SMFÉ1NÆ03
  1
  samfélagsfræði
  Nærumhverfi
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  Áfanginn er ætlaður nemendum á framhaldsskólaprófsbraut. Hér er nemendum ætlað að kynnast nærumhverfi sínu og þá með áherslu á lykilhæfni aðalnámskrár framhaldsskóla. Sérstaklega verður lögð áhersla á menntun til sjálfbærni, sem og læsis, tjáningar og samskipta í íslensku og tölum. Rýnt verður í hvaðeina er staðhættir, náttúra og atvinnulíf í nærumhvefinu hefur að bjóða og síðan sett í í víðara samhengi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Staðháttum, heitum, örnefnum í nánasta umhverfi.
  • Helstu þáttum atvinnulífs og afkomumöguleikum í heimabyggð
  • Samspili manns og umhverfis, áhrifum gjörða mannsins á náttúruna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Afla sér upplýsinga um hvaðeina í nærumhverfi og heimfæra á aðstæður í víðara samhengi.
  • Setja fram viðkomandi upplýsingar í ræðu og riti.
  • Greina ógnir og tækifæri í samskiptum manns og náttúru.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Geta leiðsagt gestum og gangandi um það sem fyrir augu ber í nánasta umhverfi.
  • Geta útlistað á hverju afkoma og tilvera nærsamfélagsins bggist.
  • Greina ógnir og tækifæri í samskiptum manns og náttúru.
  Er tvíþætt: Í fyrsta lagi verður metið vinnuframlag nemenda, sem svo aftur ræðst af þátttöku þeirra og virkni í öllu starfi v/ áfangann. Í öðru lagi byggir matið á árangri nemanans hvað varðar þekkingu, leikni og hæfni í því er snýr að efnisinntaki áfangans Þættirnir eru lagðir að jöfnu.