Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1365552062.45

  Lyfjafræði fyrir tanntækninema
  LYFJ2TL02(FÁ)
  1
  Lyfjafræði
  lyf, tannlæknastofur
  Samþykkt af skóla
  2
  2
  Í áfanganum er farið í lyfjaskrár, ATC-flokkun lyfja, frásogsstaði lyfja, ýmsar skilgreiningar sem tengjast lyfjum, mismunandi lyfjaform og hlutverk þeirra. Farið er í umbúðir lyfja, geymslu þeirra og skömmtun. Að lokum er farið í lyf sem notuð eru á tannlæknastofum, s.s. verkjalyf, sýklalyf, róandi lyf, staðdeyfilyf, munnskol og sótthreinisiefni.
  NÁTT1EE05 (NÁT123) + almennar greinar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • uppbyggingu sérlyfjaskrár og lyfjaverðskrár
  • ATC-flokkunarkerfi lyfja
  • ýmsum algengum skilgreiningum sem tengjast lyfjum
  • frásogi og frásogsstöðum lyfja
  • lyfjaformum og hlutverkum þeirra
  • helstu lyfjum sem notuð eru á tannlæknastofum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita eftir upplýsingum um lyf í sérlyfjaskrá og lyfjaverðskrá á netinu
  • flokka sérlyf eftir ATC-flokkunarkerfinu
  • reikna út helmingunartíma lyfja
  • teikna upp blóðþéttnikúrfur fyrir lyf á mismunandi lyfjaformum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna skilning á lyfjanotkun á tannlæknastofum
  • leysa af hendi ýmis störf tengd lyfjum sem honum verða falin á tannlæknastofum
  Verkefni, hlutapróf, símat