Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1364772575.62

  Listir og menning
  LIME2MM05
  8
  listir og menning
  listir, maður og menning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um list sem tjáningarform og tæki til að skapa margvísleg áhrif og þá menningarþætti sem mótað hafa listsköpun mannsins í gegnum tíðina. Nemendur rannsaka ólíka þætti listalífsins, svo sem myndlist, handverk, hönnun, tónlist, dans, leiklist og kvikmyndagerð og skoða tilgang og áhrif lista í nútíð og fortíð. Jafnframt eru skoðuð áhrif lista og skapandi greina á atvinnu og nýsköpun. Lögð er áhersla á menningar-, félags-, náttúru- og heimspekilegar tengingar við viðfangsefnin. Markmiðið er að nemandinn öðlist hæfni til að tengja sig við þá menningu sem hann er hluti af og öðlist skilning á hvernig menning og listir tengjast atvinnusköpun og samfélagsþróun. Nemendur vinna að rannsóknum á afmörkuðum viðfangsefnum lista og menningar með ábyrgum og sjálfstæðum hætti.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • rótum, áhrifum og tilgangi lista og menningar í nútíma samfélagi og í sögulegu samhengi
  • menningarlegu og samfélagslegu gildi lista
  • áhrifum lista og skapandi greina á atvinnulíf og efnahag
  • uppbyggingu, aðferðum, hugtökum og sérkennum mismunandi listgreina
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja margvíslegar listir og listform við menningu, samfélag, náttúru og tækni
  • skoða og meta eigin gildi og viðhorf til margvíslegra listforma
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja samspil menningar, sögu, tækniþróunar og listsköpunar
  • skilja hlutverk menningar og sköpunar í eflingu skapandi greina
  • tengja sig við þá menningu sem hann er hluti af
  • tjá sig á skýran, ábyrgan og gagnrýninn hátt um listsköpun
  • vera meðvitaður um ólíka upplifun og skoðanir fólks á mismunandi listformum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.